VII

Sempozyum Davetiyesi

Değerli Meslektaşımız,

Diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi diyabet tedavisinde de tıbbi beslenme tedavisinin rolü büyüktür. Diyabetin tıbbi beslenme tedavisinde geleneksel yönteme bir alternatif olarak ortaya çıkan “Karbonhidrat Sayımı” yöntemi Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yaygın bir şekilde uygulatılmaya başlanmıştır. Diyabetli bireyin kan glikozunun kontrolünün sağlanmasında ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde etkin olduğu saptanan bu yöntemin meslektaşlarımız tarafından hastaya en etkin şekilde anlatılıp uygulatılması önem taşımaktadır.

Düzenlediğimiz ‘Hastalıklarda Beslenme Sempozyumu: Karbonhidrat Sayımı’ toplantısında siz değerli meslektaşlarımıza diyabetin tedavisinde etkin bir şekilde uygulanan karbonhidrat sayımı yöntemi ile ilgili temel prensipler, güncel bilgiler ve uygulama yöntemleri konunun uzmanları tarafından aktarılacak ve karbonhidrat sayımı eğitimi veren diyetisyenlerin sunacağı vaka sunumları ile bu bilgileri pekiştirilecektir.

Bu sempozyumda “diyabetli bireylerin mevcut olanaklardan en iyi şekilde yararlanma ve diyabet diyetisyeninden kapsamlı bir danışmanlık alma hakkı olduğu” görüşünü ilke edindik. Bilgi ve deneyimlerini artırarak diyabetli bireylerin kaliteli bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunacak olan siz değerli katılımcılar, ülkemizde bu felsefenin savunucularından olacaksınız.

Her birinin kendi konu alanında uzman olduğu eğitimcilerin bilgi ve deneyimlerini aktaracakları bu sempozyumda, birlikte paylaşmak ve görüşmek ümidiyle…

Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
Sempozyum Başkanı
G. Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sempozyumun Yapılacağı Yer:

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonu

Katılım Ücreti:

Diyetisyen: 400 Tl
Öğrenci: 300 Tl

Sempozyumun Amacı:

Bu sempozyumun amacı diyabetin beslenme tedavisinde uygulanan karbonhidrat sayımı yöntemi ile ilgili temel prensiplerin, güncel bilgilerin ve uygulama yöntemlerinin aktarılması ve vaka sunumları ile pekiştirilmesidir.

VII

Sempozyum Sekreteryası

Arş. Gör. Sabriye ARSLAN
e-posta: sabriyebolluk@hotmail.com
Tel: 0 312 216 29 49

Arş. Gör. İzzet ÜLKER
e-posta: izzetulker@gmail.com
Tel: 0 312 216 29 68 Fax: 0 312 221 32 02

Önemli Hatırlatma

Kayıt için sempozyum sekreteryası ile iletişime geçip isminizi yazdırdıktan sonra kesin kayıt için banka dekontunu bir gün içerisinde sabriyebolluk@hotmail.com  e-mail adresine gönderiniz veya 0 312 221 32 02 numaraya fakslayınız.

* Eğitim ücretli olup; sempozyum materyalleri, ara ikramlar ve öğle yemekleri ücrete dahildir.

Banka Hesap Bilgileri

BANKA ADI:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

IBAN NO:
TR 19 0001 2001 2940 0016 1000 40

Katılma Koşulları:

Bu programa Beslenme ve Diyetetik alanında lisans programından mezun olan diyetisyenler ile 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir. Programa katılım 300 kişi ile sınırlı olacaktır

Sempozyum Kurulları

ONURSAL KURUL
Prof. Dr. Mehmet Sadık DEMİRSOY
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Gamze AKBULUT
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Hilal YILDIRAN
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Dr. Emine YASSIBAŞ
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Gülşah ŞAHİN
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Sabriye ARSLAN
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. İzzet ÜLKER
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Yasemin ÇAKIR
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Feray GENÇER
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Elif ÇELİK
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi